Skip links

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site van STUDEX Benelux BV (hierna “STUDEX” genoemd) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees ze aandachtig alvorens deze site te gebruiken. Door deze site te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Indien u bij het gebruik van deze site persoonlijke informatie invoert of doorgeeft, stemt u ermee in dat deze informatie wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van het Privacybeleid van STUDEX. Deze website wordt gehost in Zwitserland.

STUDEX kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde bijwerken of wijzigen. De meest recente versie is bindend. Waar deze website speciale voorschriften bevat, hebben deze voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden.

Hier vindt u ons  Privacybeleid en andere Legaliteiten.

Auteursrechten
De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht. STUDEX staat u toe afzonderlijke pagina’s van deze website te bekijken, te downloaden en tijdelijk op te slaan op een computer, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik. De inhoud mag niet worden gewijzigd, noch zonder schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaars worden gebruikt in andere elektronische of gedrukte publicaties. Dit geldt ook voor de reproductie, permanente opslag of overdracht van inhoud van deze website. Elke overtreding van deze bepalingen verplicht tot onmiddellijke vernietiging van alle afgedrukte of gedownloade inhoud. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadeclaims in te dienen. Op deze website worden handelsmerken en commerciële benamingen gebruikt. Zelfs als deze niet als zodanig zijn gekenmerkt, zijn ze niettemin onderworpen aan alle relevante wetten en voorschriften.

Links naar andere websites
De links naar websites van andere aanbieders op deze website worden aangeboden als service voor de gebruikers van onze website. Als u op een dergelijke link klikt, verlaat u de website van STUDEX. Toegang tot een externe website via een link op deze website is geheel op eigen risico. Deze externe sites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve provider. Bij de eerste link naar deze externe sites heeft STUDEX deze sites gecontroleerd op eventuele juridische schendingen. Op dat moment was er geen wettelijke overtreding zichtbaar. STUDEX heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte websites. Een permanente controle van externe links kan door STUDEX niet worden uitgevoerd zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Elke vaststelling van dergelijke schendingen zal leiden tot de onmiddellijke verwijdering van dergelijke externe links. De opname van externe links betekent geenszins dat STUDEX de inhoud bezit, goedkeurt of ondersteunt. Het betekent ook niet dat STUDEX reclame maakt voor deze producten, diensten, inhoud, informatie of materiaal of dat er enige verwantschap is met STUDEX.

Afwijzing van garanties
De inhoud van deze website wordt ter beschikking gesteld zonder enige garantie, met name wat betreft de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald gebruik en – wat de inhoud betreft – het niet-schenden van rechten van derden en intellectuele eigendom. Op deze website geeft STUDEX verzorgingsadviezen voor oorpiercings. Dit is cosmetisch advies en mag niet worden geïnterpreteerd als medisch advies. Wij geven feitelijke informatie in lekentaal. Deze informatie mag niet in de plaats komen van advies of behandeling door een arts of apotheker. Bovendien mag het niet worden opgevat als een aanmoediging tot zelfdiagnose, zelfbehandeling of het niet behandelen van een mogelijke ziekte of aandoening.
STUDEX kan de inhoud van deze website te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij stellen alles in het werk om de site actueel te houden, hoewel wij daartoe geenszins verplicht zijn. Bovendien garandeert STUDEX niet de toegankelijkheid of technische bruikbaarheid van de website of het virusvrije gebruik ervan.